Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Αρίστος Στυλιανός» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Δήμο Κασσάνδρας, στη Νέα Φώκαια, ΤΚ 63077, με τηλέφωνο επικοινωνίας +302374081111 και διεύθυνση email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ενδέχεται να επεξεργαστεί δρώντας ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η εταιρεία μας δρα σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή ΓΚΠΔ»).Η εταιρεία μας, φροντίζει να εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της συναλλακτικής/πελατειακής μας σχέσης, περιορίζεται στο εντελώς αναγκαίο μέτρο που απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε με ασφάλεια τις υπηρεσίες μας και διέπεται από την παρούσα πολιτική επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική»).

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Στον όρο «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» υπάγεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Τέτοιες πληροφορίες είναι συνήθως το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. Υποκείμενα των δεδομένων αυτών δύνανται να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Στα πλαίσια της συναλλακτικής μας σχέσης, συλλέγουμε με τη συναίνεσή σας μόνο τα δεδομένα σας που είναι απολύτως αναγκαία για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας μας, και συγκεκριμένα τα δεδομένα σας που θα καταστήσουν εφικτή την πραγματοποίηση του αιτήματος κράτησης. Η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στους σκοπούς για τους οποίους δόθηκαν και υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Η εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησής σας για την επεξεργασία του αιτήματος κράτησης. Τα δεδομένα ταυτοποίησης σας που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε είναι το ονοματεπώνυμό σας, και ενίοτε τα στοιχεία ταυτότητάς ή διαβατηρίου σας.
 • Δεδομένα επικοινωνίας για την επιβεβαίωση και διεκπεραίωση του αιτήματος κράτησης, ή για την απάντηση σε αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας όπως ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε τον αριθμό τραπεζικού σας λογαριασμού (ΙΒΑΝ) για την πίστωση σε αυτόν τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής μετά την ακύρωση του αιτήματος κράτησης σύμφωνα με τους όρους χρήσης.
 • Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με ενδιαφέροντα και προτιμήσεις σας, που μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη ή να σας προτείνουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.
 1. Για ποιους σκοπούς και σε ποιες περιπτώσεις συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε λάβει το αίτημα κράτησης, για να σας στείλουμε προσφορά σε απάντηση του αιτήματός σας ή για να ζητήσουμε διευκρινίσεις σχετικές με την διεκπεραίωση του δρομολογίου.
 2. Για να εκδώσουμε τυχόν νόμιμα παραστατικά που ενδέχεται να απαιτούνται για κάθε συναλλαγή.
 • Για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις.
 1. Για να σας αποστείλουμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πληροφορίες και προωθητικές ενέργειες ή ενημερωτικά δελτία (newsletter) για τις υπηρεσίες μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, εφόσον έχετε συναινέσει στην λήψη του ανωτέρω ενημερωτικού υλικού.
 2. Για να σας επιστρέψουμε τυχόν προκαταβληθέν τίμημα, σε περίπτωση ακύρωσης του αιτήματος κράτησης.
 3. Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας απευθύνετε είτε μέσω email είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, είτε τηλεφωνικώς.
 4. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας βασίζεται: 

α) Στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από την συναλλαγή που σας αφορά. Για παράδειγμα η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται κατά την διεκπεραίωση του αιτήματός κράτησης και την επιτυχή διεκπεραίωση αυτής, βασίζεται στην εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής (σύμβαση παροχής υπηρεσιών).

β) Στην συναίνεσή σας. Για παράδειγμα, όταν επιλέξετε την αποστολή στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση ενημερωτικού υλικού (εγγραφή σε newsletter), επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμη βάση επεξεργασίας την συναίνεσή σας.

 γ) Στην υποχρέωση συμμόρφωσής μας με τυχόν κανονιστικές διατάξεις.

 1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η εταιρεία μας επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο στους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους μας οι οποίοι σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, να μην επιτρέπουν την αθέμιτη επεξεργασία τους και να επεξεργάζονται αυτά μόνο στο αναγκαίο μέτρο και σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής.

Επιπλέον, η εταιρεία μας δεν θα προβεί σε διαβίβαση ή κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο:

 α) είναι αναγκαίο προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση της υπηρεσίας που αιτείστε.

 β) είναι υποχρεωτικό βάσει νόμιμης υποχρέωσής μας (πχ προς συμμόρφωση σε φορολογικές ή δικαστικές υποχρεώσεις μας)

 γ) αφορά σε επεξεργασία που γίνεται από τις συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις οι οποίες δρουν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Φροντίζουμε ωστόσο ότι α) οι συνεργάτες μας δεσμεύονται συμβατικά από υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας, β) ότι εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων σας και γ) ότι δεν θα διαβιβάσουν τα δεδομένα σας σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας.

Οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι:

 • Η λογιστική εταιρεία που αναλαμβάνει για λογαριασμό μας την τήρηση των βιβλίων μας και των λογιστικών μας υποχρεώσεων.
 • Η συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία που αναλαμβάνει για λογαριασμό μας την κατασκευή της ιστοσελίδας μας και την υποστήριξη αυτής.
 • Η συνεργαζόμενη με εμάς τραπεζική εταιρεία που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όπως τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, κατά την πληρωμή της υπηρεσίας που αιτείστε (μέσω τερματικού πληρωμών pos).
 1. Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας;

Η εταιρεία μας διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού προς τον οποίο δόθηκαν, ήτοι για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση του δρομολογίου. Σας ενημερώνουμε ωστόσο, ότι βάσει των νόμιμων υποχρεώσεων μας, και ιδίως των φορολογικών μας υποχρεώσεων, η διατήρηση των δεδομένων σας σε κάθε περίπτωση (εφόσον απαιτείται) θα διενεργείται για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

Ιδίως στην περίπτωση που έχετε δηλώσει ρητά το ενδιαφέρον σας για αποστολή ενημερωτικού υλικού από την εταιρεία μας, η δήλωσή σας διατηρείται σε ισχύ έως την ανάκλησή της.

 1. Γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες;

Η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες που δεν αποτελούν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας των δεδομένων σας, έχει φροντίσει να λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων σας. Ιδίως έχουμε φροντίσει να εφαρμόσουμε τα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης που απαιτούνται προκειμένου να εμποδίσουμε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό κάθε αθέμιτη ή παράνομή επεξεργασία των δεδομένων σας, κάθε τυχαία ή αθέμιτη απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση των δεδομένων σας από τρίτους.

 1. Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα:

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς με ακρίβεια και σαφήνεια εάν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ενημερώνεστε μεταξύ άλλων, ιδίως για τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, τις κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγουμε, τις πηγές των δεδομένων σας και τους τυχόν αποδέκτες τους, τη χρονική περίοδο διατήρησής τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον χρόνο τήρησής τους, τη δυνατότητά σας να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, την ύπαρξη διαδικασίας αυτόματης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και την ύπαρξη σχετικών εγγυήσεων προστασίας.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας.

Εάν διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε είναι αναληθή και χρήζουν διόρθωσης, μπορείτε να μας ζητήσετε με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας σας εξυπηρετεί, την διόρθωση των εν λόγω δεδομένων.

 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας ή αλλιώς δικαίωμα στη λήθη.

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας. Θα προχωρήσουμε στην άμεση διαγραφή τους εφόσον η διατήρησή τους δεν είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας. Ιδίως, αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας και εφόσον η συναίνεσή σας αποτελεί την μόνη νόμιμη βάση συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις λάβουμε το αίτημά σας προς τούτο.

 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε εύκολα αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που α) αμφισβητείται η ακρίβειά τους και για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να διακριβωθεί η ακρίβειά των δεδομένων σας, β) η επεξεργασία είναι παράνομη, γ) τα δεδομένα δεν μας χρειάζονται πλέον, δ)  έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας ιδίως δε έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συναίνεσή σας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στην συναίνεσή σας. Στην περίπτωση εναντίωσής σας η παύση της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς θα γίνει άμεσα εκτός εάν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Ιδίως, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας χρησιμοποιούνται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που αφορούν την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις υπηρεσίες μας στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την παύση της αποστολής τους, επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που περιέχεται στο τέλος κάθε σταλθέντος μηνύματος.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα στέλνοντας μας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Η εταιρεία μας θα φροντίσει να σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό για την εξέλιξη του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε την απάντησή μας εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας.

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και επίλυση διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σε σχέση με την παρούσα πολιτική απορρήτου, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξωδικαστική της επίλυση σύμφωνα με όσα ορίζει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Εφόσον μία τέτοια προσπάθεια δεν ευδοκιμήσει, εφαρμοστέο για την επίλυση της διαφοράς θα είναι το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα αρμόδια δικαστήρια Χαλκιδικής.

Σε κάθε περίπτωση που κρίνετε ότι η εταιρεία μας έχει παραβιάσει τα δικαιώματά σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

Η παρούσα πολιτική αναθεωρείται και επικαιροποιείται όταν το κρίνουμε αναγκαίο. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπό μας όπου βρίσκεται αναρτημένη η επικαιροποιημένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεομένων που εφαρμόζουμε. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 29.03.2022.

 

Επικοινωνία

Νέα Φώκαια, Χαλκιδική
+302374081111
+306944763398
info@halkidikitaxi.gr